icon-Restauratie.png
Conservering en Restauratie

Reekx levert specialisten op het gebied van actieve en passieve conservering. Hierbij wordt gestreefd naar het minimaliseren van schade en verval.

Om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties uw collectie kunnen bewonderen en bestuderen is het belangrijk de fysieke omstandigheden rondom de objecten te optimaliseren. Denk aan het opstellen van conditierapporten voor de individuele objecten. Hiermee krijgt u inzichten in de objecten waarna gericht aanpassingen kunnen worden gedaan in de klimatologische omstandigheden, restauraties, pestmanagement, risicomanagement en veiligheidsprocedures rondom de hantering van de objecten. Reekx levert projectmanagers en projectmedewerkers om deze aanpassingen voor u door te voeren.

 

Contact opnemen